บริษัท โชนัน ไฮ-เทค (ไทยแลนด์) จำกัด

ผลงานของเรา

โครงการอบรมเผยแพร่โปรแกรมการใช้ปุ๋ยเคมีตามค่าวิเคราะห์ดิน
22 สิงหาคม 2009
อบรมและปฏิบัติการเชิงสร้างสรรค์
15 มิถุนายน 2009
งานประชุมวิชาการนานาชาติ NIR 2009
13 มีนาคม 2009
แสงศิริเอ็มแอลเค 
13 มีนาคม 2009
มหกรรมสื่อสร้างสรรค์เพื่อเด็กและเยาวชนแห่งชาติครั้งที่1
10 มีนาคม 2009
ประชุมเชิงปฎิบัติการในการวางแผนและรายงานผล
12 กุมภาพันธ์ 2009
อบรมการใช้งาน Microsoft Office2003 สมุทรปราการ โคเจนเนอเรชั่น 
5 มกราคม 2009
 งานพันธกิจชิวิตมหัศจรรย์
12 พฤศจิกายน 2008
มหกรรมจัดหางานมหาลัยกรุงเทพ
1 ตุลาคม 2008
ฝึกอบรมพนักงานการไฟฟ้า ส่วนภาคกลาง
11 สิงหาคม 2008
อบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์ช่วงปิดเทอม
9 กรกฎาคม 2008
 อบรมคอมพิวเตอร์ให้พนักงานการไฟฟ้า
2 มิถุนายน 2008
นัดพบแรงงาน
5 พฤษภาคม 2008
นัดพบงานและอาชีพเชิงบูรณาการจังหวัดปทุมธานี
1 เมษายน 2008
วิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยมหิดล (มหิดลอินเตอร์)
1 เมษายน 2008
1 11 12 13 14 15
เว็บไซต์นี้ใช้คุกกี้เพื่อเพิ่มประสบการณ์ให้กับผู้ใช้มากขึ้นและการวิเคราะห์โดยGoogleเพื่อรวบรวมข้อมูลปริมาณการใช้งานที่ไม่ระบุชื่อ